Skip to content

Władze powiatu pragną ratować szpitale w Będzinie Czeladzi, walczyć o utrzymanie jakości świadczyć lekarskich dla pacjentów oraz utrzymanie miejsc pracy dla personelu. Jak zapewniają władze, pragną one doprowadzić do oddłużenia placówek szpitalnych. Sytuacja w publicznej służbie zdrowia jest zła – dotyczy to między innymi szpitali w powiecie będzińskim – tak pisze w oświadczeniu Starosta Będziński Adam Lazar.

Przyczyną obecnego stanu rzeczy są między innymi zbyt nisko wyceniane przez NFZ procedury medyczne, w ramach obecnej formy prawnej. Sytuacja ta prowadzi do lawinowego narastania zadłużenia placówek szpitalnych w Czeladzi i Będzinie. Olbrzymia część tych długów wymaga natychmiastowej spłaty. Jeśli to nie nastąpi w przyszłości może zabraknąć środków na zakup leków dla pacjentów oraz na wynagrodzenia dla personelu. Nie będzie również funduszy na zakup oraz unowocześnienie sprzętu, co zaowocuje jeszcze większymi kolejkami do specjalistów. Warunkiem naprawy tej sytuacji są: wysoko kwalifikowany personel medyczny na wszystkich szczeblach, inwestycje w nowoczesną aparaturę medyczną oraz niezbędne remonty.

Wszystko jest jednak niemożliwe bez odpowiednich zmian organizacyjnych w powiatowej służbie zdrowia. Zmiany te mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentom, stabilności zatrudnienia personelu, podwyżek. Nie bez znaczenia jest również dostęp do najnowszych metod leczenia. Wszelkie przykłady płynące z innych jednostek służby zdrowia z kraju wskazują, iż zmiany te są możliwe do przeprowadzenia i słuszne. Jest to więc podstawowy cel działania władz powiatu.

Posiadając pełną świadomość zaistniałej sytuacji, zarząd powiatu podjął kroki zmierzające do przystąpienia powiatu do rządowego programu pod nazwą ?Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia?. Dzięki przystąpieniu do tego projektu powiat będziński przejmie zadłużenie szpitali oraz da gwarancję ciągłości świadczeń dla pacjentów, zatrudnienia dla personelu oraz zapewnienie wieloletnich kontraktów. Dzięki temu możliwe stanie się również otrzymanie rządowej dotacji celowej i pokrycie szeregu zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych.
Celem tych zmian jest przede wszystkim stworzenie spółki nastawionej na zysk pracowników i pacjentów, poprawa kondycji finansowej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez dokapitalizowanie. Nie jest to jednak możliwe w obecnej formie prawnej szpitali.

Taka sytuacja sprawia, iż konieczne jest dokonanie istotnych wyborów. Z jednej strony czeka nas paraliż w funkcjonowaniu szpitali w Będzinie oraz Czeladzi,wraz ze wszystkimi konsekwencjami (łącznie z wykreśleniem szpitala z rejestru wojewody oraz masowymi zwolnieniami pracowników). Przekształcenia są niezbędne dla utrzymania ciągłości tych placówek. Mamy dowody na terenie całego kraju na to, iż jest to możliwe
Tym samym zwracam się do wszystkich pracowników placówek medycznych z prośbą, by do czasu zmian powstrzymali się od dodatkowych żądań płacowych.