Skip to content

Targi Transportu Miejskiego w Sosnowcu

W dniach 24 i 25 czerwca w Expo Silesia odbędą się pierwsze w historii województwa śląskiego Targi Transportu Miejskiego SilesiaKOMUNIKACJA.

Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z czołówką producentów autobusów miejskich, którzy działają na obszarze naszego kraju. Swoje propozycje zaprezentuje między innymi Solaris Bus&Coach, Man – Star Truck, Mercedes Benz, Scania Polska, Solbus, Sor Poland, Maz Auto Poland, Autosan, BMC, TEM SA, ŁAZ.

Będzie można wzbogacić się o wiedzę dotyczącą infrastruktury przystankowej, taboru, jego danych technicznych i profesjonalnego wyposażenia, a także informacji pasażerskiej. Atrakcją będzie również premierowe pojawienie się na takiej imprezie miejskich trolejbusów.

Targom Transportu Miejskiego SilesiaKOMUNIKACJA towarzyszyć będą dwa istotne wydarzenia organizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP. Pierwszym z nich jest konkurs ?Produkt w komunikacji miejskiej przyjazny dla osób z niepełnosprawnością?, w którym tytułowy produkt zostanie wybrany przez jury, w którego składzie znajdzie się przedstawiciel Caritas Archidiecezji Katowickiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Centrum Integracja, Polskiego Związku Głuchych oraz Polskiego Związku Niewidomych. Na temat konkursu wypowiedziała się Alodia Ostroch, rzecznik prasowy KZK GOP:
– Zdajemy sobie sprawę, z jakimi problemami borykają się w życiu codziennym osoby niepełnosprawne, również podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Możliwość prezentacji i oceny produktów, również pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób mniej sprawnych, ma się przyczynić do podniesienia funkcjonalności i estetyki środków komunikacji miejskiej, a organizowany konkurs ma wyróżnić produkty, które czynią tabor bardziej przyjaznym.

Drugim ze wspomnianych wydarzeń towarzyszących będzie konferencja naukowa z udziałem międzynarodowych prelegentów. Ponad 200 osób, które zgłosiło się do udziału w niej, będzie mogło zapoznać się z danymi na temat komunikacji miejskiej na szczeblu rządowym, jak również poznać tajniki jej funkcjonowania na Słowacji i w Czechach.

Drugiego dnia Targów odbędzie się posiedzenie zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Zaplanowane jest na godzinę 12 w Centrum Targowo- Wystawienniczym. Na samym początku dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Expo Silesia i GZM-em, o wzajemnej współpracy i promocji. Nastąpi także prezentacja przyszłorocznego stanowiska GZM-u na Targach.

Godziny otwarcia:
– 24 czerwca – środa, godz. 9 -17
– 25 czerwca – czwartek, godz. 9 -17