Skip to content

Kazimierz Górski, prezydent miasta, otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji – prestiżową nagrodę, która jest przyznawana w środowiskach gospodarczych dwóch województw: śląskiego i opolskiego, które to skupione są w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Nagrody te przyznano po raz siedemnasty. Dotychczasowymi laureatami są takie osobistości, jak Lech Wałęsa, Ociec Święty Jan Paweł II, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Aleksander Kwaśniewski czy prezydent Vaclav Havel.Laur został przyznany między innymi za:
– realizację rozlicznych inwestycji na terenie miasta i zdolność aktywnego pozyskiwania i profesjonalnego wykorzystania funduszy unijnych;
– stworzenie miasta przyjaznego inwestorom oraz za indywidualne zaangażowanie zaangażowanie w proces pozyskiwania krajowych i zagranicznych inwestorów, które przyczyniło się do stworzenia wielu nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta;
– działania, które można zakwalifikować do szeroko rozumianej promocji i reklamy miasta oraz regionu;
– integrowanie środowiska lokalnego poprzez organizację imprez i wydarzeń integrujących życie społeczno – gospodarcze miasta;
– otwartość w kontaktach osobami, które zamieszkują miasto.

Górski jest znany przede wszystkim jako doskonały gospodarz, człowiek o wielkim sercu, olbrzymiej wrażliwości oraz ofiarności. Będąc prezydentem, uczestniczył on w wielu imprezach charytatywnych oraz programach społecznych, których celem było świadczenie pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Historia Laurów sięga roku 1992, kiedy to po raz pierwszy działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z pomysłem nagradzania Laurami osób wyjątkowych, odznaczających się aktywnością działania. Laureatami zostać mogły również wyróżniające się firmy, organizacje oraz instytucje, które aktywnie włączały się w proces tworzenia gospodarki rynkowej oraz jej restrukturyzacji Powołana w tym celu Kapituła co roku przyznaje Laury Umiejętności oraz Kompetencji. Co ciekawe i istotne, inicjatywa ta została podjęta również w innych środowiskach gospodarczych: Bielsku-Białej, Częstochowie, Opolu. Zainteresowały się nią również instytucje medialne: telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach S.A oraz prasa w regionie.

Kapituła Laurów przyznaje nagrody w kategoriach:
* Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji
* Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji
* Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich”
* Platynowe Laury „Pro Publico Bono”
* Platynowe Laury „Doskonała Załoga”
* Platynowe Laury „Śląski Fair Play”
* Złote Laury Umiejętności i Kompetencji oraz nagrody specjalne, m.in. Złoty Laur Forum Młodych

Celem całej akcji jest przede wszystkim promowanie przedsiębiorczości – ludzi i firm, które osiągają sukcesy gospodarcze i są również zdolni do dzielenia się tymi sukcesami poprzez działania społeczne w swoim środowisku. Działania te głównie wspierają lokalne inicjatywy.

Dotychczasowymi laureatami tej prestiżowej nagrody są osoby związane z biznesem, polityką, kulturą, edukacją, sztuką, nauką. Wśród osób, które zostały wyróżnione znaleźli się: Prezydent Lech Wałęsa, Ojciec Święty Jan Paweł II, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana Madariaga, Jan Nowak Jeziorański, Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Vaclav Havel, Kardynał Stanisław Dziwisz, Profesor Władysław Bartoszewski czy Profesor Leszek Balcerowicz.